19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezundur.WİSC-R zekâ testi uygulayıcısı olan Hoşgör, aynı zaman da eğitim danışmanlığı üzerine çalışmalara katılmıştır. Farklı gelişim özelliklerine sahip çocuklara yönelik çeşitli meslek elemanları rehberliğinde bilgi ve beceri kazanmış ve ergenlere yönelik psikoterapi hizmetlerini uygulama imkânı bulmuştur. Eğitim hayatı boyunca bireyle psikolojik danışma grupla psikolojik danışma ve çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma uygulayıcılığını yapmıştır

   BM milletler projesinde psikolojik danışmanlık yaparak hassas gruplarla çalışmayı deneyimlemiş ve sivil alanlarda kişisel gelişim ve spesifik konularda seminerler vermiştir. Hoşgör son dönemde aile heykelleştirme ve sanat terapisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Alan uzmanlarından nitelikli psikolojik destek için