Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden  mezun oldu. Lisans eğitimimi boyunca özellikle lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerle çalıştı . Lise ve ortaokul öğrencileri ile kariyer danışmanlığı,  sınav kaygısı alanlarında bireysel ve grupla psikolojik danışma süreçleri yürütmüştür.Lisans eğitiminin yanı sıra Psikodrama eğitimi almıştır. Aldığı  eğitimler üzerine daha çok kaygı, yaşam memnuniyeti ve depresyon, sınav kaygısı gibi problemlerle çalışmaktadır.Çalışmalarinda genel olarak çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ve akılcı duygusal davranışçı terapiyi uygulamaktadır.

Alan uzmanlarından nitelikli psikolojik destek için